Správa účelových zariadení ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

O organizácii

Správa účelových zariadení (SÚZA) je príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR).

Účely organizácie

Prioritnou úlohou SÚZA je poskytovanie služieb súvisiacich s výkonom činnosti MZVaEZ SR. SÚZA v rámci týchto služieb zabezpečuje prakticky kompletnú starostlivosť o prevádzkovanie budov v areáli MZVaEZ SR na Hlbokej ceste a Pražskej ulici v Bratislave, vrátane poskytovania gastronomických a dopravných služieb.

V prevádzke Slovenský dom pri ZÚ SR v Moskve, SÚZA poskytuje slovenským a českým občanom tiež kvalitné gastronomické a hotelové služby za výhodné ceny (bližšie pozri položku „Ubytovanie v Moskve“).

Zmena sídla SÚZA
Vážení návštevníci stránok Správy účelových zariadení, dovoľujeme si oznámiť, že dňom 1. februára 2017 Správa účelových zariadení ukončila svoje pôsobenie v objekte na ulici Palisády 708/31 v Bratislave a presťahovala sa do nového sídla na adrese Pražská 3744 / 7 v Bratislave (bližšie pozri Kontakty).

SÚZA poskytuje slovenským a českým občanom tiež kvalitné gastronomické a hotelové služby na Slovenskom dome v Moskve