Správa účelových zariadení ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Zodpovedná osoba GDPR

V súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a čl. 8 smernice SÚZA č. 117/2018 o ochrane osobných údajov je zodpovednou osobou  za výkon činností súvisiacich s ochranou osobných údajov v informačných systémoch Správy účelových zariadení (ďalej len „SÚZA“).

 

Tel. 02/59782991

 

SÚZA poskytuje slovenským a českým občanom tiež kvalitné gastronomické a hotelové služby na Slovenskom dome v Moskve