Správa účelových zariadení ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Kontrakt s MZVaEZ SR

Kontrakty uzavreté v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002:

Kontrakt_2024

Kontrakt_2024.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 664 KB

Dodatok_C

Dodatok_c.2_ku_Kontraktu_2023.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 423 KB

Dodatok_C

Dodatok_c.1_ku_Kontraktu_2023.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 420 KB

Kontrakt_2023

Kontrakt_2023.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 663 KB

Dodatok č.2 ku kontraktu na rok 2022

Dodatok_c.2_ku_Kontraktu_2022.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 330 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2022.pdf

Dodatok_c._1_ku_Kontraktu_na_rok_2022.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 216 KB

Kontrakt na rok 2022

KONTRAKT_na_rok_2022.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 865 KB

Dodatok č. 1 ku kotraktu na rok 2021

dodatok_c.1_ku_kontraktu_na_rok_2021.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 452 KB

Kontrakt na rok 2021

Kontrakt_2021.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 644 KB

Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2020

Dodatok_c._1.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 736 KB

Kontrakt na rok 2020

Kontrakt_na_rok_2020.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 571 KB

Dodatok č. 3 ku kontraktu na rok 2019

Dodatok_c._3_ku_Kontraktu_na_rok_2019.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 671 KB

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2019

Dodatok_c._2.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 669 KB

Dodatok č.1 ku Kontraktu na rok 2019

Dodatok_c._1_ku_Kontraktu_na_rok_2019.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 317 KB

Kontrakt na rok 2019

Kontrakt_na_rok_2019.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 568 KB

Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2018

Dodatok_c_3_ku_Kontraktu_na_rok_2018.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 668 KB

Dodatok č.2 ku Kontraktu na rok 2018

Dodatok_c._2_ku_Kontraktu_na_rok_2018.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 333 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2018

Dodatok__1_2018.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 666 KB

Kontrakt na rok 2018

Kontrakt_2018.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 574 KB

Dodatok č. 4 ku Kontraktu na rok 2017

Dodatok_c._4.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 670 KB

Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2017

Dodatok_3_2017.pdf.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 668 KB

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2017

Dodatok_2_2017.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 669 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2017

Dodatok1_kontrakt2017.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 542 KB

Kontrakt na rok 2017

KONTRAKT_2017.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 118 KB

Dodatok č. 4 ku Kontraktu na rok 2016

Dodatok4_2016.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 123 KB

Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2016

Dodatok_3_2016.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 122 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2016

dodatok-1-2016.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 122 KB

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2016

dodatok-2-2016.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 123 KB

Kontrakt na rok 2016

kontrakt_2016.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 168 KB

Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2015

dodatok-3-2015.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 178 KB

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2015

Dodatok-2-2015.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 177 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2015

Dodatok-1-2015.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 177 KB

Kontrakt na rok 2015

kontrakt_2015.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 80 KB

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2014

Dodatok-2-2014.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 68 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2014

Dodatok-1-2014-maj.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 70 KB

Kontrakt na rok 2014

kontrakt_2014.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 496 KB

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2013

Dodatok_2_2013.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 595 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2013

Dodatok_1_2013.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 345 KB

Kontrakt na rok 2013

kontrakt_2013.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 1 MB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2012

Dodatok_1_2012_1.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 74 KB

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2012

Dodatok_2_2012.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 841 KB

Kontrakt na rok 2012

kontrakt_2012.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 1 MB

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2011

Dodatok_2_2011.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 674 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2011

Dodatok_1_2011.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 1 MB

Kontrakt na rok 2011

kontrakt_2011_1.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 58 KB

Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2010

Dodatok_3_2010_1.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 55 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2010

Dodatok_1_2010.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 56 KB

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2010

Dodatok_2_2010.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 55 KB

Kontrakt na rok 2010

kontrakt_2010.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 53 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2009

Dodatok_1_2009.pdf

Súbor: PDF, Veľkosť: 645 KB

Kontrakt na rok 2009

kontrakt_2009.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 51 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2008

dodatok1_2008.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 49 KB

Kontrakt na rok 2008

kontrakt_2008.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 51 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2007

dodatok1_2007.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 57 KB

Kontrakt na rok 2007

kontrakt_2007.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 51 KB

Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2006

dodatok1_2006.doc

Súbor: DOC, Veľkosť: 46 KB

SÚZA poskytuje slovenským a českým občanom tiež kvalitné gastronomické a hotelové služby na Slovenskom dome v Moskve